สมัครตัวแทนจำหน่าย


ทำไมต้องเลือกทำธุรกิจสุขภาพ???

paul-zane-pilzer พ่อมด พยากรณ์ เศรษฐกิจโลก
“เพราะ1 ในแนวโน้มที่ยิ่งใหญ่ของโลก
คือธุรกิจสุขภาพ”


กล่าวโดย PAUL ZANE PILZER ผู้แต่งหนังสือเศรษฐีแสนล้านคนถัดไป (The Next Trillion)
ผู้ได้รับฉายาว่าเป็น “พ่อมดแห่งการพยากรณ์กระแสเศรษฐกิจโลก”